IL koulutus: LEAN Six Sigma - yellow belt

Aika: 27.9.2019 klo 09 - 16
Paikka: Impivaarantie 25, 60420 Seinäjoki

LEAN-ajattelu on johtamisfilosofia, jossa prosessiin tarvittava aika muutetaan ennustettavaksi ja sitä lyhennetään jatkuvasti hukkaa etsimällä ja poistamalla. Lean Six Sigma taas on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu.

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin suorittanut hallitsee Leanin perusikäsitteet ja Lean Six Sigma DMAIC -projekteissa käytettävät yleisimmät menetelmät sillä tasolla, jotta pystyy tuloksekkaasti työskentelemään kyseisissä projekteissa.

Kurssin sisältö
Verkkoluento ennakkoon (2x30 min kuuntelu)
•Käsitteet ja perusteet
•DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control)
•Vaiheiden tavoitteet ja listaus käytettävistä työkaluista / menetelmistäYleisimpien työkalujen / menetelmien esittely vaiheittain

Lähiopetus klo 9-16
•Testi verkko-opetuksen tietojen omaksumisesta
•Esimerkki LSS-projektista
•Omaksutaan LSS DMAIC käytännön tasolla
•Lean-peli
•Certified Lean Sigma Yellow Belt –todistusten jako testin ja kurssin suorittaneille

Kouluttajan toimii Insinööriliiton kehityspäällikkö Kalle Kiili, joka on suorittanut Lean Six Sigma Black Beltin 2018 ja Green Beltin vuonna 2012.

Koulutuksessa tarjotaan aamukahvi ja lounas.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 23.9. mennessä. https://www.ilry.fi/node/3218

Tervetuloa!